Våre tjenester

Nedenfor er standardtjenestene våre listet opp. Ved siden av disse tilbyr vi moderne systemer der våre kunder kan føre regnskapet selv. Lengre ned på siden kan du lese mer om systemene våre.

  • Bokføring
  • Lønn
  • Fakturering
  • Rådgivning innen økonomi og skatt
  • Årsoppgjør / ligningsdokumenter
  • Budsjettering
  • Etablering av foretak
  • Betaling / remittering av fakturaer / regninger
  • Hjelp med diverse administrative rutiner

Spar kostnader
– bruk systemene våre

Vi bruker moderne systemer som gjør at kundene kan legge de nødvendige bilagene inn i systemene selv. Enten ved automatiske overføringer av elektroniske bilag (EHF) direkte fra leverandører, PDF filer, eller skanning av bilagene selv. Kundene kan også levere bilagene til oss for skanning, eller sende dem over som PDF-filer.

Kundene velger hvor mye de selv ønsker å gjøre i systemene, som for eksempel fakturering, betaling av regninger / remittering eller bokføring. Dette er noe kunden kan avgjøre selv ut ifra hvor mye tid de ønsker å bruke, og hvor mye de ønsker å betale.

Tripletex

Tripletex er et skybasert økonomisystem som kan tilpasses dine behov. Velg din kombinasjon av fakturering, regnskap, lønn, reiseregning, prosjektstyring og timeføring.

Zirius Portal

Zirius Portal er et fleksibelt, skybasert økonomisystem med alt bedriften behøver for enkel faktura- og økonomibehandling.