Om Jakobsen Regnskap

Jakobsen Regnskap har sitt lokale på Stokka i Stavanger. Det utføres økonomiske tjenester for små og mellomstore foretak, der den gode kontakten med kunden settes høyt. Dette for å kunne gi best mulig kvalitet på de tjenester som tilbys, og slik at disse tjenestene blir best mulig tilpasset den enkelte kunde.

Mer om våre regnskapstjenester her 

Våre ansatte

Rolf Arne Jakobsen

Autorisert regnskapsfører,
daglig leder og hovedeier
+47 900 57 415
E-post

Inger Samuelsen Aven

Regnskapsmedarbeider
+47 452 38 540
E-post

Ingunn Ivarsen

Regnskapsmedarbeider
+47 952 47 498
E-post